Brisling

/media/8693/fisk_havbrisling_trans.png
Laster Minstepriser ...
Laster Kvoteoversikt ...

Artsbeskrivelse

Gjeldende minstemål på Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen er 10cm

 

Lat.:Sprattus sprattus
Sesong: Januar, juni - desember.
Størrelse: ca 8 - 16 cm.

Brisling er en liten sildefisk på mellom 8 - 16 cm. med blanke skjell. Brisling er en pelagisk stimfisk som har vid utbredelse. Den gyter mellom januar og juli og aller helst i perioden mellom mai og juni, på 10 - 40 meters dyp.  I norske områder gyter brislingen i Oslofjorden og ved den østlige delen av Skagerrak kysten. Enkelte år har vi sett at brislingen gyter i fjordene mellom Lindesnes og Farsund, men også i enkelte vestlandsfjorder.

Brislingen følger planktonets bevegelser om dagen, og som nærmer seg opp mot overflaten om natten.  Dyreplankton, småkreps, yngel og fiskelarver er i hovedsak hva brislingen lever av,  men den er selv også mat for tallrike rovfisker. 

Brislingen er fredet i perioden fra 1. februar til 31. mai. Fisket foregår derfor bare i sommermånedene. Fettinnholdet er omlag 11 %.   Brisling er mest utbredt fra Svartehavet til Finnmark, men er sjelden nord for Helgeland. 

En stor del av brislingen går også til industriråstoff. I Norge er det regelverk som sier at brislingen skal være " låssatt " i minst tre døgn før den kan sendes til hermetikkfabrikkene for videre bearbeidelse. Her blir brislingen nemlig røkt, kokt eller lagt i olivenolje,tomat og andre smakstilsettere. Større brisling blir gjerne krydret og gir ansjos.

Anvendelse:
Brisling kan brukes fersk, men store deler av brislingen brukes i hermetikkindustrien, der den er godt kjent som sardinbrisling og ansjos.

Brisling brukes også til industrifisk , - til mel og olje industrien.

Fangstredskaper:
Brisling fanges vanligvis med ringnot eller snurpenot.

Næringsinnhold:
Også brisling er en god kilde til Omega 3 fettsyrer og vitamin D. Dersom du bruker brisling som pålegg vil dette gi er svært verdifullt bidrag i kostholdet.

For tips og ideer til oppskrifter med brisling; se www.godfisk.no