Kolmule

/media/8705/fisk_kolmule_trans.png
Laster Minstepriser ...
Laster Kvoteoversikt ...

Artsbeskrivelse

Lat.:micromesistius poutasso

En slank torskefisk. Utbredt langs den europeiske Atlanterhavskysten og i Middelhavet, men er også vanlig langs norskekysten.  Forekommer i stim på 50 til  200 meter dybde.  Kan bli opptil 50 cm. lang og ca. 0,5 kg.  Gyter i perioden januar - mai i åpen sjø. Kolmule er viktig føde for større fisk.