Makrell

/media/8669/fisk_makrell_trans.png
Laster Minstepriser ...
Laster Kvoteoversikt ...

Artsbeskrivelse

Gjeldende minstemål på makrell er 30 cm

Lat.:
Scomber scombrus
Sesong: April - November
Størrelse: opptil 66 cm.

Makrell er en vandrefisk som går i stim nær overflaten. Den er en glimrende svømmer, mangler svømmeblære og kan foreta lynsnare opp og nedstigninger i vannet. Makrellen kan bli opptil 50 cm. lang. Når den beiter svømmer den i stor fart med åpen munn. Ved hjelp av gjellegitter siler den ut vannet. På den måten får den i seg næring som plankton og fiskeegg.

 I april - mai gyter den i sentrale deler av Nordsjøen. En del kommer også inn mot Norskekysten for å finne næring og gyte. Makrellen lever av småsild, brisling og blir etter gyting til det som populært kalles høstmakrell. I august - september trekker den bort fra kysten.

Makrellyngel vokser raskt, allerede om høsten kan vi fiske " pir" , - ung makrell.

Næringsinnhold:

Om våren har makrellen lavt fettinnhold, mens høstmakrellen kan inneholde om lag 30 % fett, og dermed store mengder Omega 3- fettsyrer. Den er i tillegg en svært god kilde for vitaminene B 12 og D.