Meny

Innmeldingsjournal

Kolmule

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152056 21.04.24 00:00
152056 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 21.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152055 22.04.24 00:00
152055 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 22.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
24.04.24 24.04.2024 TOTAL 1355
24.04.24 TOTAL 1355
24.04.24 TOTAL 1355
TOTAL 1355
TOTAL 1355
TOTAL 1355

Makrell

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152056 21.04.24 00:00
152056 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 21.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
24.04.24 24.04.2024 TOTAL 6
24.04.24 TOTAL 6
24.04.24 TOTAL 6
TOTAL 6
TOTAL 6
TOTAL 6

Strømsild

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152056 21.04.24 00:00
152056 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 21.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
24.04.24 24.04.2024 TOTAL 52
24.04.24 TOTAL 52
24.04.24 TOTAL 52
TOTAL 52
TOTAL 52
TOTAL 52