Meny

Innmeldingsjournal

Kolmule

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152043 19.04.24 00:00
152043 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 19.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
22.04.24 22.04.2024 TOTAL 3500
22.04.24 TOTAL 3500
22.04.24 TOTAL 3500
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152042 14.04.24 00:00
152042 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 14.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152041 19.04.24 00:00
152041 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 19.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
21.04.24 21.04.2024 TOTAL 2220
21.04.24 TOTAL 2220
21.04.24 TOTAL 2220
TOTAL 5720
TOTAL 5720
TOTAL 5720

Makrell

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152042 14.04.24 00:00
152042 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 14.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
21.04.24 21.04.2024 TOTAL 1
21.04.24 TOTAL 1
21.04.24 TOTAL 1
TOTAL 1
TOTAL 1
TOTAL 1

Nordsjøsild

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152042 14.04.24 00:00
152042 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 14.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
21.04.24 21.04.2024 TOTAL 1
21.04.24 TOTAL 1
21.04.24 TOTAL 1
TOTAL 1
TOTAL 1
TOTAL 1

Strømsild

Dag Kl
Dag Kl
Båtnavn %1/2/3/4
Båtnavn
Tonn Snitt
Tonn Snitt FT Rute % 1/2/3/4 Utbud Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA)
Kjøper Mottak
Vis mer
ID Start
Innmeldingsid Fangsttype
Fangstredskap Anvendelse
Fangstredskap Start fiske Anvendelse Sortiment
Åteinnhold Samfisker(e)
Åteinnhold Samfisker(e)
152042 14.04.24 00:00
152042 Mel/olje
Flytetrål Standard
Flytetrål 14.04.24 00:00 Standard G1: 100%
Åtefri(1)
Åtefri(1)
21.04.24 21.04.2024 TOTAL 280
21.04.24 TOTAL 280
21.04.24 TOTAL 280
TOTAL 280
TOTAL 280
TOTAL 280