Nordsjøsild

/media/8657/nvg-sild.png
Sjekker påmelding ...
Laster Minstepriser ...
Laster Kvoteoversikt ...

Artsbeskrivelse

Gjeldende minstemål på Nordsjøsild er 20 cm   ( for Skagerraksild er minstemålet 18cm) 

 

 

Nordsjøsild: 3-7 stk/kg.:Januar - MarsMatjes-sild: Mai - Juni

Nordsjøsilden gyter om høsten, fra nordøstkysten av Skottland og til Doggerbank hvor den gyter i tiden mellom august og oktober. Denne har sitt utbredelses område i Nordsjøen og på kontinentalsokkelen vest for de britiske øyer.

Nordsjøsilden vokser hurtig. I sitt første leveår kan denne sildetypen bli opptil 12 - 16 cm. lang.

 

Størrelse

Sesong

Fettinnhold

 

Nordsjøsild

 

3 - 7 stk. pr. kg.

 

August - April

Sommermånedene

Januar - Mars

 

10 - 30 %

18 - 25 %

Ca. 10 %

 

Vanlige fangstredskaper:

Ringnot, trål og garn.

Næringsinnhold:

Sild er en ypperlig vitaminkilde til A, D og B 12.