Lodde

Laster Minstepriser ...
Laster Kvoteoversikt ...

Artsbeskrivelse

Gjeldende minstemål på Lodde er:

a: Nord for 62 graden : 11 cm

b: I fiskerisonene ved Jan Mayen: 12 cm

 


Lat.:
Mallottus villosus
Størrelse: 12 - 20 cm lang.
Fiskes av alle flåtetyper.
Er en sterkt varierende bestand.

Lodden blir sjelden mer enn 20 cm. lang og eldre enn 5 år.  Denne fisken beiter fra Svalbard og østover i Barentshavet.

Lodde er en laksefisk som kan forekomme i store mengder. Hannen har en stripe av skjell langs sidene med små hårlignende forlengelser. Den kalles faks-lodde, mens hunnen som mangler denne stripen kalles sil-lodde. Dette er artisk fisk som mesteparten av året streifer omkring i Nordishavet, der den lever av småkreps. Om vinteren og våren søker den i store mengder inn mot Finnmark og Murmanskkysten for å gyte. I Japan er hun lodde populært, fordi rognen regnes for å være en delikatesse.