Meny

NSS Ekstranett

Norges Sildesalgslag forvalter store mengder informasjon.

Dette gjelder ikke bare operativ informasjon om priser og kjøpt kvantum, men også kontaktopplysninger om våre brukere. Forvaltningen av data er viktig, og hvordan vi går fram evalueres kontinuerlig og følges av alle våre brukere.

Norges Sildesalgslag setter sikkerheten og forvaltningen av informasjon i høysetet.

Derfor er det strenge krav til rutiner for bruk av Ekstranett. Ikke bare skal brukere av Ekstranett godkjennes og autoriseres -  det settes også strenge krav til påloggings-rutinene.

Hva er Ekstranett?
Ekstranett er en nettside tilpasset brukerens behov, eller en «Min side» for fiskere, kjøpere og offentlige kontrollmyndigheter. 

Hvilken informasjon finnes i Sildelagets Ekstranett?
Ekstranett er delt inn i tre ulike nivå med ulike påloggingsrutiner som varierer alt etter hvilket informasjonsnivå en bruker har tilgang til.

Hvordan få tilgang?
For å få tilgang til informasjon som ligger i Ekstranettet er det nødvendig at du som bruker er registrert og autorisert av NSS. Fremgangsmåte for de ulike nivåene finnes nedenfor - med link til alle brukeravtaler i menyelisten til høyre.

NIVÅ 1:

Ekstranett med tilgang til egne konto-opplysninger:

Dette er standard Ekstranett-tilgang. Her ligger reskontro-informasjon, du kan se og lese egne sluttsedler og faktura/ avregninger. Dette er brukerens egen "nettbank" der egne generelle og personlige opplysninger ligger. Eksempel på opplysninger kan være: 

 • Status på egen fangst
 • Status på egen kvote
 • Avregninger
 • Sluttsedler
 • Garantisituasjonen
 • Sluttseddelregistrering og behandling
 • Faktura


NIVÅ 2:

Dette er den delen av Ekstranett som inneholder detaljert informasjon og som har de høyeste kravene til sikkerhet. Eksempler på informasjon som ligger i nivå 2 kan være: 

 • Opplysningene fra nivå 1
 • Oversikt over hva som skal til auksjon
 • Auksjonsresultat
 • Budoversikt
 • Kontoutskrift-søk
 • Markedsinformasjon Tørnlister
 •  Avviksrapport

Kontrollnivå:

Dette er standard Ekstranett-tilgang for offentlige kontrollmyndigheter (innen- og utenlands). Eksempler på informasjon som ligger i dette nivået:

Innmeldinger

 • Sluttsedler
 • Avviksrapporter
 • Auksjonsresultater

For å få tilsendt brukeravtale for Offtenlig kontrollmyndighet og taushetserklæring må det sendes e-post til: [email protected]

Ansvar
Brukere av Ekstranett er selv ansvarlig for at det tildelte passordet / kode ikke kommer på avveie, og er ansvarlig for av uvedkommende ikke får tilgang til informasjonstjenesten på noe tidspunkt.


I tilfeller der det oppstår uventede problemer, ta kontakt med Norges Sildesalgslag på telefon 55 54 95 00.
Dersom brukeren har mistanke om at uvedkommende er blitt kjent med passord/kode eller på annen måte har tilgang til uberettigede informasjon, skal dette straks meldes til Norges Sildesalgslag.

For øvrig vises til lagets vedtekter, forretningsregler og de aktuelle omsetningsbestemmelser som du kan finne på regelverksiden.