Menu

Årsrapporter

Årsrapporten 2023

2023 ble nok et rekordår for Sildelaget. Pelagisk fiskeri og verdiskapingen i førstehåndsomsetningen spredde seg helt ut til rekordstore tall i norsk fiskeeksport for 2023. Pelagisk fisk for 13,8 milliarder ble omsatt gjennom Sildelaget, noe som utgjør over 1,53 millioner tonn sjømat, mye som direkte mat til mennesker over hele verden. 

Dette er en viktig del av verdiskapingen i denne næringen, og tall fra Ringvirkningsanalysen til Nofima viser at denne næringen i tillegg til å skape mange arbeidsplasser langs hele kysten, også skaper arbeidsplasser og aktivitet i andre næringer. 

Årets rapport har derfor fått temaet Ringer i vann, og presenterer både tall fra Ringvirkningsanalysen, sammen med jobben Sildelaget gjør hver eneste dag. 

Omsetningsstatistikker