Innmeldingsjournal

20.09.2018

HAVBRISLING

500 Tonn
1 Fangst
500 Tonn - 1 Fangst
Kl
Båtnavn
%1/2/3/4
Tonn
Snitt
FT Rute %1/2/3/4 Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA) Kjøper Mottak
Kjøper
Mottak
22:53
Bømmelbas 100/0/0/0
Tonn: 500 Snitt: 0
M Mel/Olje 4113 100/0/0/0
Egersund/S... ( 21/9 20:00 ) Moltu/Harø... ( 22/9 20:00 )
Total 500  

20.09.2018

NORDSJØSILD

30 Tonn
1 Fangst
30 Tonn - 1 Fangst
Kl
Båtnavn
%1/2/3/4
Tonn
Snitt
FT Rute %1/2/3/4 Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA) Kjøper Mottak
Kjøper
Mottak
22:53
Bømmelbas 100/0/0/0
Tonn: 30 Snitt: 0
M Mel/Olje 4113 100/0/0/0
Egersund/S... ( 21/9 20:00 ) Moltu/Harø... ( 22/9 20:00 )
Total 30  
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0766284 sekunder (76 ms).