Innmeldingsjournal

06.02.2023

NVG-SILD

600 Tonn
1 Fangst
600 Tonn - 1 Fangst
Kl
Båtnavn
%1/2/3/4
Tonn
Snitt
FT Rute %1/2/3/4 Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA) Kjøper Mottak
Kjøper
Mottak
06:23
Nordsjøbas 2/16/80/2
Tonn: 600 Snitt: 273
D Direkte 529 2/16/80/2
Moltu/Harø... ( 8/2 18:00 ) Tromsø ( 7/2 06:00 )
Total 600  

05.02.2023

NVG-SILD

230 Tonn
1 Fangst
230 Tonn - 1 Fangst
Kl
Båtnavn
%1/2/3/4
Tonn
Snitt
FT Rute %1/2/3/4 Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA) Kjøper Mottak
Kjøper
Mottak
07:56
*Sille Mar...
NYBYGG ...
1/8/82/8
Tonn: 230 Snitt: 269
D Direkte 528 1/8/82/8
Træna ( 6/2 15:00 ) Tromsø ( 5/2 13:30 )
Nergård Sild AS Nergård Sild AS
Nergård Sild AS Nergård Sild AS
Total 230  

05.02.2023

LODDE-S JM/ISL

275 Tonn
1 Fangst
275 Tonn - 1 Fangst
Kl
Båtnavn
%1/2/3/4
Tonn
Snitt
FT Rute %1/2/3/4 Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA) Kjøper Mottak
Kjøper
Mottak
08:43
Norderveg 100/0/0/0
Tonn: 275 Snitt: 40
D Direkte 5904 100/0/0/0
Seydisfjor... ( 5/2 17:00 ) Seydisfjor... ( 5/2 17:00 )
Lodnuvinnslan HF Lodnuvinns HF
Lodnuvinnslan HF Lodnuvinns HF
Total 275  

05.02.2023

HESTMAKRELL

22 Tonn
1 Fangst
22 Tonn - 1 Fangst
Kl
Båtnavn
%1/2/3/4
Tonn
Snitt
FT Rute %1/2/3/4 Utbud Øst (ETA) Utbud Vest (ETA) Kjøper Mottak
Kjøper
Mottak
09:17
Bogaskjær 100/0/0/0
Tonn: 22 Snitt: 500
D Direkte 2840 100/0/0/0
Måløy/Florø ( 5/2 11:30 ) Måløy/Florø ( 5/2 11:30 )
Global Florø AS Global Florø AS
Global Florø AS Global Florø AS
Total 22  
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,1138882 sekunder (113 ms).