Innmeldingsjournal

18.01.2017

NVG-SILD

1 435 Tonn
10 Fangster
1 435 Tonn - 10 Fangster
Kl Båtnavn
Tonn
Snitt
FT Kjøper
12:46 Sørbøen
75
274
D Direkte Pelagia AS...
12:46 Sørbøen
90
283
D Direkte Pelagia AS...
12:22 Frantsen Junior
500
338
D Direkte Vikomar AS
12:08 Voldnes
40
330
D Direkte Pelagia AS...
12:08 Voldnes
80
262
D Direkte Pelagia AS...
12:08 Voldnes
110
283
D Direkte Pelagia AS...
11:26 *Nordsild
Longyear
180
283
D Direkte Pelagia AS...
10:42 Gangstad Jr
50
193
D Direkte Vikomar AS
10:07 Ballstadøy
50
315
D Direkte Lofoten Vi...
10:07 Ballstadøy
260
280
D Direkte Lofoten Vi...
Total 1 435  

17.01.2017

NVG-SILD

505 Tonn
7 Fangster
505 Tonn - 7 Fangster
Kl Båtnavn
Tonn
Snitt
FT Kjøper
21:27 Akono
15
220
D Direkte Fosnavaag ...
21:24 Nordhav
75
330
L Lås
20:52 Atløy Viking
140
315
D Direkte Pelagia AS...
19:15 Trio
20
328
D Direkte Pelagia AS...
17:31 Vikanøy
180
261
D Direkte Pelagia AS...
17:31 Vikanøy
60
298
D Direkte Pelagia AS...
16:21 Hanne Marie
15
210
D Direkte Atlantic D...
Total 505  
Forbehold

Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.

Lastet på 0,0130115 sekunder (13 ms).