Linker

Sist oppdatert :

Her finner du et utvalg av linker til forskjellige selskaper, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører innen fiskerinæringen.

 

Applikasjon (app) for nedlasting:

Fiskeriorganisasjoner

Itunes store 

Pelagisk Forening

Google Play 

Fiskebåt (Fiskebåtredernes Forbund)

Myndigheter og myndighetsorganisasjoner

Norges Fiskarlag

Fangstsertifikat - CatchCertificate.no

Norges  Sjømatråd – (tidl. EFF)

Nærings- og Fiskeridepartementet

Sjømat Norge (tidligere FHL)

Fiskeridirektoratet

Norsk sjømatbedrifters landsforening (NSL)

J-Meldinger

Norges Kystfiskarlag

Mattilsynet

Norges Råfisklag

Kystverket

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag

Sjøfartsdirektoratet

Vest Norges Fiskesalgslag

Seafood Inspection Services

Rogaland Fiskesalgslag

Innovasjon Norge - Fartøy&Fiskeri

Skagerakfisk

Fisheries.no

 Sjømatalliansen

Kystvakten - Forsvaret

 Matjes.no

Redningsselskapet

 

Statistisk Sentralbyrå - Fiskeri og havbruk

Info register fra Fiskeridirektoratet

GIEK Kredittforsikring 

Fartøyregister

Salgslagenes sider hos Direktoratet

Fiskarmanntallet

 

Kjøperregister

Forskning og utvikling

Statistikkbank - Fiskeridirektoratet

ICES - Det internasjonale Havforskningsråd

 

NOFIMA

 Lovverk

NIFES - Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning

Sjømatmeldingen - St.mld nr. 22: Verdens fremste sjømatsnajon

Norsk Institutt for naturforskning

Prop 93L Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Havforskninsinstituttet

Prop 59L Endringer i deltakerloven, fiskeriforbundsloven

SINTEF Fiskeri- og Havbruk 

Utøvelsesforskriften Fiskesalslagslova J-146-2013

Norges Forskningsråd

 

Mareano-prosjektet

 Miljø

FHF- Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond

 Miljøsertifiseringsrapport  sild i Nordsjøen og Skagerak

Forskning.no - Hav&Fiske

 Miljøsertifiseringsrapport NVG-sild

 

 Miljøsertifiseringsrapport Makrell

Nyheter og media

 Miljøsertifiseringsdokumentasjon

FiskeribladetFiskaren

 

Kyst og Fjord

 Andre

Kystmagasinet

 Samvirkesenteret

Mylder - Fiske og fangst

 Seismikkundersøkelser

kyst.no

 

fish.no

 

Intrafish.no

 

Barentsobserver