Linker

Sist oppdatert :

Her finner du et utvalg av linker til forskjellige selskaper, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører innen fiskerinæringen.

 

Applikasjon (app) for nedlasting:

Fiskeriorganisasjoner

Itunes store 

Pelagisk Forening

Google Play 

Fiskebåt (Fiskebåtredernes Forbund)

Myndigheter og myndighetsorganisasjoner

Norges Fiskarlag

Fangstsertifikat - CatchCertificate.no

Norges  Sjømatråd

Nærings- og Fiskeridepartementet

Sjømat Norge

Fiskeridirektoratet

Norsk sjømatbedrifters landsforening (NSL)

Regjeringens Hav-satsing

Norges Kystfiskarlag

J-Meldinger

Norges Råfisklag

Kystverket

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag

Sjøfartsdirektoratet

Vest Norges Fiskesalgslag

 Mattilsynet

Rogaland Fiskesalgslag

Innovasjon Norge

Skagerakfisk

Fisheries.no

 Sjømatalliansen

Kystvakten - Forsvaret

 Matjes.no

Redningsselskapet

 Smak av Kysten

Statistisk Sentralbyrå 

Info register fra Fiskeridirektoratet

GIEK Kredittforsikring 

Fartøyregister

Salgslagenes sider hos Direktoratet

Fiskarmanntallet

 Seismikk-oversikt fra Oljedirektoratet

Kjøperregister

Forskning og utvikling

Statistikkbank - Fiskeridirektoratet

ICES - Det internasjonale Havforskningsråd

 Nøkkeltall Fiskeri fra Fdir og SSB

NOFIMA

 Lovverk

NIFES - Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning

 

Norsk Institutt for naturforskning

Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Havforskninsinstituttet

Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

SINTEF Fiskeri- og Havbruk 

 

Norges Forskningsråd

 

Mareano-prosjektet

 Miljø

FHF- Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond

Miljøsertifiseringsrapport  sild i Nordsjøen og Skagerak

Forskning.no 

 

 

 Miljøsertifiseringsrapport Makrell

Nyheter og media

 Miljøsertifiseringssertifikat NVG-sild

FiskeribladetFiskaren

 

Kyst og Fjord

 Andre

Kystmagasinet

 Samvirkesenteret

Norsk Fiskerinæring

 Sprattus-Sprattus - om Brisling

kyst.no

 

fish.no

 

Intrafish.no

 

Barentsobserver