Meny

Årsmøte i Sildelaget

article image Foto: Roar Bjånesøy/Norges Sildesalgslag

14.-15.mai på Radisson Blu Royal Hotel Bergen.

10.05.2024 09:31

Årsmøte i Norges Sildesalgslag avholdes i år på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen tirsdag 14. og onsdag 15.mai. Vi sender direkte fra årsmøtet.

Sildelaget har ønsket medlemmer i Sildelaget som vil reise på egen regning velkommen til årsmøte. Vi ønsker også de som kommer fra rederikontorene velkommen til årsmøte for egen regning. 

Se årsmøtet direkte her: 

Dag 1


Dag 2 

 

Program

Tirsdag 14.mai: 

 • Kl. 09.00 – 09.30 Åpning
  Musikalsk innslag v/Venke Osnes & Simen Walle
  Tale v/styreleder Lars Ove Stenevik

 • Kl. 09.30 – 09.50 Konstituering

  Pause

 • Kl. 10.00 – 12.00 Næringspolitisk debatt
  Deltakere: Politisk ledelse - Aktører fra Norges Sildesalgslag og næringen

  Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

 • Kl. 13.00 - 15.30  Strategi - Organisasjonssaker

 • Kl. 15.30 – 15.45 Sildeprosjekt - pause med smaksprøver

 • Kl. 15.45 -  Gruppemøter

 • Kl. 19.30 Festmiddag  

 

Onsdag 15. mai 

 • Kl. 09.00 – 10.00 Bestandssituasjonen for de viktigste pelagiske artene
  Presentasjon av seniorforsker Åge Høines – Havforskningsinstituttet

  Kyststatsdrøftinger om makrell, NVG-sild og kolmule. Status og veien videre. 
  Presentasjon av seniorrådgiver Roald Oen - Norges Sildesalgslag

  Pause  

 • Kl. 10.15 – 11.30 Strategi – Organisasjonssaker - Fortsettelse

  Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj

 • Kl. 12.30 – 13.00 Strategi – Organisasjonssaker - Fortsettelse

 • Kl. 13.00 – 13.30 Administrasjonens orientering om lagets virksomhet
  Innledning v/adm.dir. Jonny Berfjord

  Evaluering – Regelverket for langsiktige leveringsavtaler mel/olje
  Innledning v/salgsdir. Randi Ødegaard

 •  Kl. 13.30 – 14.30 Årsrapport - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding for 2023

 • Kl. 14.30 – 15.00 Årsmøtesaker - Fortsettelse

  Avslutning