Meny

Fiskets gang uke 19 - 2024

Fiskets gang
article image Foto: Andreas Møgster

Rolig uke, fersk makrell fra kysten og 7 fangster fra "kanten"

13.05.2024 08:54

Det har vært en forholdsvis rolig uke på feltene , 6 fartøy har meldt inn fangster fra kanten og vi har fått noe låsfiske for både makrell og nordsjøsild.

Kolmule:

Uken startet med to store fangster fra færøyske fartøy på til sammen 4 970 tonn som ble levert i Karmsund og i Egersund. Disse fangstene er tatt sør for Færøyene. I tillegg hadde vi  ca 1 600 tonn kolmule fra industriflåten i Nordsjøen.

De norske fartøyene i Nordsjøen hadde også med 864 tonn strømsild, samt små kvantum sølvtorsk, øyepål og nordsjøsild

 

Tobis:

Det har vært fartøy på leting, men det er ikke startet fiskeri ennå og nå håpes det på bedre resultater etter 17 mai.

 

Makrell og nordsjøsild - fersk

Det er meldt inn 16 tonn låssatt makrell, dette er tatt fra området rundt Osterøy i nord til Sandfjorden i Rogaland i sør. 

40 tonn Nordsjøsild er tatt ved Bokn i Rogaland.

Så da er Sildelaget i gang med fersk auksjonene.