Meny

Fiskets gang uke 20 - 2024

Fiskets gang
article image Foto: Eivind Sævik/EMSPhoto

Rolig uke med kolmule som hovedart.

20.05.2024 12:00

Kolmule: 
Vi fikk ett ukeskvantum på 7.900 tonn sist uke. Og som de foregående uker så er hoved kvantumet fra Færø sonen. Her har tre båter fisket 5.400 t med fangster fra 1.590 t til 1.970 t.

Fra «Kanten» har syv båter i kombinasjons-fiske totalt 2.500 t kolmule, 850 t strømsild, samt mindre kvanta av øyepål etc. 

Med labert tobisfiske så forventer vi fortsatt aktivitet i «Kanten» i kommende uke. Fra Færøyane så minker normalt fisket av fremover da kolmulen trekker inn i Norskehavet.


Tobis:
Med den skrale starten av tobisfiske så er det få båter som har vært ute sist uke. Her ble det innmeldt en liten slump på onsdag. 
I tillegg har ett par båter vært ute i pinsehelgen der de rapporterer om beskjedne dagsfangster. De forventes å komme med innmelding innen ett par dager.

Fra Havforskningen som har vært på tobis tokt så meldes det også om beskjedne registreringer som ikke gir grunnlag for å øke kvoten som er satt til 19.000 t.


Nordsjøsild:
En båt «Svanaug Elise» har i siste del av uken leitet etter nordsjøsild fra Vikingbanken i nord og videre sørover på kjente sildefelt i norsk del av Nordsjøen. Registreringene av sild var beskjedne, og de gikk til havn i Egersund for å vente noen dager.

Flere båter vil rigge seg for nordsjøsilda nå over pinsen, og vi krysser fingre for fortsatt sol og sommer slik at silda blir tilgjengelig fremover. Kvoten er i år på hele 150.830 t noe som er en økning med knappe 29% sammenlignet med fjoråret.


Makrell:
Med det fine sommerværet vi har hatt i sør så livner det til på kysten. Fra Bremanger i nord til Strand kommune i sør så har vi innmeldt 11 fangster fra de minste båtene i kystgruppen.

Fangstene varierer fra 500 kg til 8 tonn, som i sum gir 26 tonn. Makrellen er relativ stor med snittvekter fra 360 -600 gram.


Bergen 20.05.2024
Kenneth Garvik
[email protected]