Presse

Kontaktinformasjon for presse og andre som ønsker informasjon fra Sildelaget

Sildelaget ønsker et godt samarbeid med både fiskeripressen og pressen for øvrig.

Vi kan være behjelpelig med informasjon og bilder fra og om pelagiske fiskerier og fiskerinæring generelt.

Sildelaget publiserer jevnlig pressemeldinger og saker fra organisasjonen samt fra andre aktører og organisasjoner i næringen som vi samarbeider med.

For kontakt med Sildelagets informasjonsavdeling:

Jarle Hansen, Direktør -  Informasjon og Marked
mob: +47 907 67 918

[email protected]

*********

Roar Bjånesøy,  Informasjonsrådgiver
mob: +47 951 11 255

[email protected]

***********

TELEFON    Sentralbord + 47 55 54 95 00

BESØKSADRESSE:
Slottsgaten 3
5020 Bergen

POSTADRESSE:
Postboks 7065
5020 Bergen